Úvodní stranaObecní úřadAktualityÚřední deskaVolby do Evropského parlamentu 2024Povodňový plánInformace k nákaze koronavirem COVID-19Projekty obce KřesínInformace pro občanyUsneseníPlán rozvoje sportuDění v obciVyhlášky obceKrizové situaceHistorie zveřejnění dokumentů na úřední desceMAS ServisoOchrana osobních údajůHistorieInformace dle §106/99Sb.KnihovnaMateřská školaKulturaFotogalerie
TOPlist

Protipovodňová opatření obce Křesín

CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014292


Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve zpracování digitálního

povodňového plánu a pořízení lokálního varovného systému ochrany před povodněmi pro

obec Křesín.

Součástí projektu je vytvoření listinného povodňového plánu, jeho digitalizace a vybudování 

lokálního varovného systému. Do projektové dokumentace jsou zapracovány požadavky

žadatele znalého místních poměrů s důrazem na zohlednění majetkoprávních vztahů a také

požadavků ČHMÚ, správce povodí, MŽP ČR a HZS ČR.


"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci 

Operačního programu životní prostředí" 
Oprava chodníků v k.ú. KřesínCZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012459

 

Realizací projektu došlo k rekonstrukci zpevněných ploch pro chodce v délce 454,72 m. Jednalo se o 5 úseků chodníkových ploch. Většina úseků se nachází ve středu obce a navazuje na stávající chodníkové plochy. Samotná fyzická realizace projektu byla provedena v termínu 27.10. 2020 až 23.06. 2021. Chodníkové plochy jsou řešeny bezbariérově. Cíl zvýšení bezpečnosti chodců v obci Křesín byl naplněn. Projekt „Oprava chodníků v k.ú. Křesín“ je spolufinancován Evropskou unií.
Oprava chodníků v k.ú. Křesín”

Obec Křesín podává do konce měsíce září 2019 žádost o dotaci do vyhlášené výzvy MAS SERVISO – IROP – Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty, na opravu chodníků v obci Křesín. Jedná se o úsek chodníků na dolní návsi po obou stranách, chodník od památníku padlých k obecnímu úřadu a školce a zbývající úsek neopraveného chodníku k nádraží ČD. Součástí oprav bude i výstavba přechodu pro chodce u obecního úřadu. Na základě výběrového řízení bude opravu provádět fi. Stavba ing. Kapr s.r.o. za cenu 3.633.387,60 Kč včetně DPH. Případná dotace pokryje 90 % plánovaných nákladů. Touto opravou dojde k celkové opravě chodníků spojujících místní část Levousy s objekty občanské vybavenosti sokolovna Křesín, obecní úřad a MŠ Křesín, vlaková zastávka Křesín.